Reklama
 
Blog | Václav Peričevič

Znalci v kauze „Kramný“ jsou pravomocně odsouzeni a česká justice dopadla na naprosté dno

Znalci obhajoby v kauze „Kramný“, MUDr. Radek Matlach a MUDr. Igor Fargaš, jsou na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 7. 2020 pravomocně odsouzeni.

Spolek Šalamoun velmi pečlivě monitoroval celé řízení, byl při všech hlavních líčení i veřejném zasedání osobně přítomen a proto může nezaujatě konstatovat:

a) Jedním ze základních atributů celého trestního řízení proti znalcům byla okolnost, že v histologickém preparátu střeva Moniky Kramné znalci konstatují zánětlivé elementy tzv. polynukleáry. Revizní znalecký posudek konstatoval, že se žádné takové elementy v preparátu číslo 35 (velmi důležité) nenacházejí a jedná se dle kolektivu Doc. Vorla a spol. o elementární neznalost.

b) Po sdělení obvinění, shora uvedení znalci požádali o znalecký posudek, zejména preparátu č. 35, což byl histologický preparát střeva Moniky Kramné, kterému nikdy nebylo vyhověno.

Kdo sleduje případ Petra Kramného ví, že veškerý histologický materiál, tedy jediný naprosto stěžejní důkaz v této trestní věci, bez jakékoliv legitimity nechal zničit důvěrník STB, ostravský capo di tutti capi a zločinec MUDr. Igor Dvořáček, bývalý přednosta ÚSL v Ostravě a zároveň nejpilnější znalec v odvětví soudního lékařství v České republice.
Důkaz: https://pericevic.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=680402

Málokdo však tuší, že totožný histologický materiál, který byl nenávratně zničen, byl opět stěžejním důkazem u obviněných znalců, kde řízení teprve probíhalo (sic !!!).

Hlavní líčení u Okresního soudu v Ostravě vedla samosoudkyně Mgr. Petra Ritterová, která nyní již působí, kde jinde než u Krajského soudu v Ostravě a vedlo se v zajímavém duchu.

Opět, kdo sleduje případ Petra Kramného ví, že se v jeho trestní věci objevil padělek srdcí Moniky a Kláry Kramných, který údajně vznikl omylem.
Důkaz: https://www.novinky.cz/krimi/clanek/v-kauze-kramny-retusovali-fotku-srdce-obeti-tvrdi-spolek-salamoun-348097

Pro Spolek Šalamoun nebylo překvapením, že již obžalovaní znalci soudu dodali vyjádření dvou erudovaných profesorů a jednoho docenta, že histologický preparát číslo 35, kteří znalci zkoumali, je jiný histologický preparát či jeho výřez, než zkoumal tým Doc. Vorla a navrhli jejich výslech k odstranění tohoto naprosto zásadního rozporu.
Zcela laickým pohledem je nutno konstatovat, že dva týmy znalců mohou dojít ke dvěma rozdílným závěrům, když každý hodnotí zcela jiný preparát, a to přesto, že má identické označení preparátu číslo 35.
Nabíledni je samozřejmě otázka, jak je vůbec možné, že každý tým má k dispozici jiný preparát, ač existuje pouze jeden s číslem 35 (preparát č. 35 samozřejmě již dnes neexistuje).

Orientační histologický preparát střeva

Hlavní líčení se neslo také v naprosto odborném duchu, kde znalci demonstrovali i videoprojekcí zánětlivé elementy (zcela laicky shluk modrých teček kolem jader), kdy samosoudkyně, naprostý laik v dané problematice konstatuje, „a to mi chcete říct, že ty tečky mohou někoho zabít?“. Oba znalci jednohlasně konstatují, že ANO.

Pro oporu svých tvrzení žádají o výslech řady odborníků, včetně osoby, která zpracovala revizní znalecký posudek. Samosoudkyně Ritterová, které dle ustálené judikatury vůbec nepřísluší hodnotit odborné závěry, šmahem výslech všech svědků zamítla. Pro absurdnost samosoudkyně Ritterová si například plete pojmy jako je patolog a kardiolog.

Je na místě poukázat na činnost státní zástupkyně Mgr. Roztomilé, která za celou dobu hlavních líčení neměla jedinou otázku, vyjádření nebo nějaký návrh.

Nalézací soud proběhl bez jediného výslechu svědka, bez jediného výslechu znalce, bez jediného znaleckého posudku či bez jediného odborného vyjádření.

Následoval rozsudek jménem republiky, že znalci ve zlém úmyslu vypracovali nepravdivý znalecký posudek. (Akcentuji okolnost, že sami znalci, asi „ve zlém úmyslu“ navrhli přezkoumání nekroptického materiálu, tedy důkazu svědčícím o jejich vině, který nikdy nebyl akceptován).

Rozsudek je zcela a jen postaven na závěrech znaleckého posudku z jiné trestní věci, a to věci Petra Kramného. Jinak řečeno jediný důkaz, a to listinný, pochází ze zcela jiné trestní věci (sic !!!).
Pro konkretní představu, rozsudek má 81 stran a v rozsudku se 81x vyskytuje termín „revizní znalecký posudek“.

Samosoudkyně Ritterová se revizním znaleckým posudkem doslova zaklela a považuje jej za slovo boží.

Následovalo pochopitelné odvolání znalců, kde však vyšlo najevo zcela šokující zjištění, které shrnuji v těchto bodech:

1. Tento znalecký ústav dnes již v seznamu znaleckých ústavů, které vede Ministerstvo spravedlnosti, nenaleznete.

2. Před kauzou Petra Kramného vypracoval tento znalecký ústav 3 (slovy tři) znalecké posudky ve věcech T – tedy trestních věcech. Jenže všechny tři trestní věci byly tzv. přečiny, tzn. bagatelní trestné činy viz např. 3 T 17/2014 – což byla „fackovačka“ s trestem 18 měsíců podmíněně. Takže závěr soudkyně Ritterové, že se jedná o znalecký ústav, který se specializuje na zvlášť závažné případy je krystalická lež.

3. Případ Petra Kramného byl první (slovy první) případ, kdy tento znalecký ústav posuzoval trestný čin, kdy sazba přesahovala v horní hranici trest větší jak 5 let.

4 Vznik znaleckého ústavu je vázán 2 kroky:
a) rozhodnutí ministra o jmenování znaleckého ústavu
b) ve smyslu ust. § 6 odst. 2 vyhlášky 36/1967 v platném znění – zápisem v Ústředním věstníku ČR

– znalecký ústav, ale ani Ministerstvo spravedlnosti není schopno doložit rozhodnutí ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka o jmenování znaleckým ústavem ❗

– tento znalecký ústav NIKDY nebyl zapsán v Ústředním věstníku ČR, které vydává ministerstvo spravedlnosti.❗

5. Znalecký posudek v případě Petra Kramného neobsahuje znaleckou doložku.

6. Znalecký posudek v případě Petra Kramného nese špatné označení znaleckého subjektu.

7. Znalecký posudek v případě Petra Kramného má znaleckou pečeť jiného subjektu.

8. Tento první znalecký posudek v tak závažné věci jako jediný důkaz o vraždě elektrickým proudem uvádí na základě fotografie tzv. výbled, který česká justice mylně a špatně označuje jako „výhled“ s odkazem na autoritu a to Knight’s Forensic Pathology (Saukko, Knight’s Forensic Pathology, 3rd Edition).
Spolek Šalamoun samozřejmě není odborně fundován, stejně jakou soudy, hodnotit odborné závěry, ale učinil něco, co se ani jeden soud neobtěžoval provést. A tak Spolek Šalamoun s velkou úctou a pokorou děkuje autorovi Knight’s Forensic Pathology panu prof. Pekko Saukovi z University of Turku, který přezkoumal zcela totožný materiál jako pseudo znalecký ústav České Budějovice s písemným konstatováním, které má Spolek Šalamoun k dispozici, že:

❗ závěr o výbledu nemůže potvrdit….

9. Znalecký posudek znaleckého ústavu vůbec neobsahuje sdělení, kdo bude zpracovatel znaleckého posudku a kdo bude osoba oprávněná jej obhájit u soudu.

10. Znalecký posudek znaleckého ústavu je podepsán osobami, které dle obchodního rejstříku v době zpracování posudku, neměli podpisové právo za znalecký ústav.

11. U soudu s Petrem Kramným znalecký posudek obhajovala osoba, která nemělá žádné pověření či plnou moc vystupovat za znalecký ústav.

Spolek Šalamoun ve světle těchto skutečností provedl řadu ad hoc odborných konzultací s bardy justice, advokacie, vysokých škol a s přihlédnutím k nálezu „II. ÚS 3020/08, dospěl Ústavní soud k závěru, že „znalecký posudek vypracovaný na návrh strany, v němž chybí znalecká doložka, lze v řízení před soudem číst jen jako listinný důkaz (například jako odborné vyjádření)“ s výsledkem, že znalecký posudek v trestní věci Petra Kramného a jediný důkaz v trestní věci obžalovaných znalců nelze považovat za znalecký posudek, ač nese takové označení, ale pouze jako listinný důkaz s konstatováním, že tento listinný důkaz ve dvou odlišných trestních věcech vykazuje takové vady, že je to důkaz nezákonný.

Mohu prozradit, že Spolek Šalamoun oslovil emeritní soudce a bardy advokacie s výjevem těchto skutečností a zcela nezávisle na sobě každý konstatoval, že za daného stavu nemůže být původní rozsudek soudkyně Ritterové potvrzen, protože soud má povinnost v každé fázi řízení zkoumat zákonnost předložených důkazů.

Krajský soud v Ostravě se se všemi skutečnosti vypořádal opravdu rázovitě, konstatoval, že jej to nezajímá a původní rozsudek po kosmetické změně pravomocně potvrdil.

Je to naprosto otřesná zpráva pro občany České republiky a fatální selhání justice. Pravomocně odsoudit bez výslechu jediného svědka, bez jediného znaleckého posudku či odborného vyjádření v jejich věci, dva celoživotně bezúhonné lékaře je naprostý zločin. A současně s plným vědomím toho, že jediný důkaz, a to listinný z jiné trestní věci, vykazuje takové vady, že je zcela nezákonným a přesto jsou oba lékaři podmínečně odsouzeni a Petr Kramný si na základě totožné nezákonné listiny odpykává 28 let odnětí svobody.

Je potřeba si nalít čistého vína, snad se dotyční znalci neurazí, ale jejich případ není až tak o nich, ale o snaze udržet a přikrýt největší justiční zločin v ČR, a to je případ Petra Kramného.

Vítejte v právním státě.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama