Reklama
 
Blog | Václav Peričevič

Zločin soudce Rutara 

Ve středu 22. 1. 2020 musel do výkonu trestu na 8 let nastoupit Miloš Zezula, odsouzený za přepadení klenotnictví ve Zlíně (viz např. zde: https://1url.cz/YzKOR). A to na základě zamítnutí jeho odvolání Vrchním soudem v Olomouci, v senátu pod předsednictvím JUDr. Vladimíra Rutara.

Celý případ je postaven na tzv. pachové stopě, která je stěžejním a jediným pilířem odsuzujícího rozsudku.

Spolek Šalamoun se tzv. metodě pachové identifikace (dále jen MPI) věnuje aktivně několik let a dne 8. 11. 2019 spolu s dalšími uspořádal dokonce mezinárodní odbornou konferenci k problematice metody pachové identifikace a její věrohodnosti v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Reklama

Celý záznam konference naleznete zde: https://1url.cz/xzKOa

Na této konferenci mj. vyplynul závěr renomované mezinárodní vědecké obce, že tak jak byla MPI používána na území ČR do 1. 4. 2018 (tedy i v případu Miloše Zezuly) byla zcela nevěrohodná, nepoužitelná jako důkaz v trestním řízení, a zejména odporující vědeckému poznání (viz nález IV. ÚS 1098/15). Zajímavé, a na záznamu zřetelné, je přiznání Policie ČR, že ví, že to “dělala špatně”.

Jedním ze stěžejních argumentů o nepoužitelnosti MPI je vědecký výzkum České zemědělské univerzity na základě zadání Ministerstva vnitra s názvem – Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace VF20102015011, Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015.

Nedílnou součástí tohoto výzkumu je testování reliability psů Policie České republiky.

Viz zde: http://spoleksalamoun.com/sys/galerie-download/Testovani-reliability.pdf

Kdy z tohoto výzkumu vyplývá:

Celkem bylo provedeno 40 porovnání párů sklenic obsahujících pachy. V 25 případech byly výsledky správné, ve zbylých 15 chybné.Opakované porovnání pak provedlo správně jen sedm psů. Dva služební psi provedli chybně dokonce obě porovnání. V osmi případech psi označili shodu mezi sklenicemi, které shodný pach neobsahovaly.

V těchto osmi případech by byl při stávající praxi obviněný s vysokou mírou pravděpodobnosti odsouzen.

 

Pro plné pochopení problematiky MPI – Spolek Šalamoun disponuje usnesením KSZ v Brně, ve kterém se konstatuje, že obviněná osoba X.Y., jejíž pachová stopa se našla na místě činu při přepadení zlatnictví v Brně, nemůže být pachatelem a řízení se musí zastavit, protože v době spáchání této loupeže a i předtím, se dotyčný obviněný X.Y. nacházel ve výkonu trestu a věznici neopustil.

S argumentací o zásadní nevěrohodnosti MPI se “zcela v duchu třídního boje” vypořádal senát Vrchního soudu v Olomouci pod vedením předsedy senátu JUDr. Vladimíra Rutara. Nutno na místě konstatovat soudruha Vladimíra Rutara.

Vrchní soud v Olomouci s novým předsedou soudu, soudruhem Václavem Čapkem a s předsedou senátu, opět soudruhem Vladimírem Rutarem se s informací o problematice MPI vypořádal tak, že zkreslil závěry vědeckého a bezpečnostního výzkumu “Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace VF20102015011”, kdy se snížil k tomu, že v bodě 56 usnesení Vrchního soudu v Olomouci konstatuje, že výzkum není věrohodný, protože nebyl prováděný na psech Policie ČR.

Důkaz: „Bod 56 Nelze přehlédnout, že samotný striktní závěr zkoumání byl vysloven z hodnocení testování psů, kteří z podstatné části nebyli psy služebními, tedy speciálně vycvičenými. To je ovšem podstatná skutečnost, neboť právě výcvik služebního psa je základním předpokladem pro uplatnění schopnosti ztotožňovat pachy lidí.

Naprosto každý občan České republiky si může závěr soudruha předsedy Vrchního soudu v Olomouci Rutara verifikovat vlastním nahlédnutím do  textu zprávy o testování reliability zde: http://spoleksalamoun.com/sys/galerie-download/Testovani-reliability.pdf

Pro plné pochopení zvěrstva soudruha Rutara cituji nadpis této zprávy:

“Zpráva o průběhu testování reliability metody pachové identifikace prováděné speciálně vycvičenými služebními psy Policie České republiky”

Dovolím si citovat i větu druhou této zprávy: “Vlastní testování schopnosti psů Policie ČR identifikovat individuální pachy osob se konalo v období ledna až října 2013 v prostorách Výcvikového střediska PP ČR Plzeň, Bílá Hora.”

 

ANO, žijeme v zemi, kdy člen zločinné organizace KSČ soudruh předseda Vrchního soudu v Olomouci, JUDr. Vladimír Rutar, zcela rezignoval na své povinnosti soudce, zcela záměrně zkreslil závěry vědeckého výzkumu a poslal Miloše Zezulu na 8 let do vězení, aniž by se obtěžoval celou zprávu o 7 (slovy sedmi) stranách přečíst.

 

Ač je to konstatování překvapivé, chci soudruhu předsedovi senátu Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Vladimíru Rutarovi poděkovat. Svým naprosto neuvěřitelným rozhodnutím vzbouřil přední osobnosti české vědy, pohoršil je tím “kdo a jak dnes rozhoduje o osudech občanů České republiky” a chystají…..

 

Postup senátu Vrchního soudu v Olomouci tím, že hrubě zkreslí závěry vědeckého výzkumu, je jen další a bohužel typickou ukázkou naprosté libovůle a jeden z dalších důvodů, proč není v České republice možné věřit v nestrannost soudů, justice ani soudců.

Dovětek:

Soudruh JUDr. Vladimír Rutar byl nově jmenován do senátu posuzující trestní věc Petra Kramného….
https://www.facebook.com/groups/483220568527390/

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama